De juiste mensen op de juiste plek bij Waterschap dankzij Abeos

Een waterschap is voor iedereen in Nederland van belang. Met ongeveer 560 medewerkers in dienst, zorgt Waterschap Drents Overijsselse Delta voor circa 7.100 kilometer aan watergangen, rivieren, enzovoort. Ook heeft Waterschap 1.000 kilometer dijken, zo’n 2.000 stuwen en ruim 300 gemalen in beheer. Zij zorgen onder andere voor de waterkeringszorg, waterbeveiliging, rioolwaterzuivering en tot slot zorgen ze ervoor dat iedereen in het gebied - van boeren tot mensen die wonen en werken in de Drents Overijsselse Delta - schoon en voldoende water heeft.

“Waterschap is een stille kracht”

Als teamleider onderhoud bij Waterschap Drents Overijsselse Delta is Sjors Hein het meest trots op de onbekendheid van Waterschap. Dat lijkt iets raars om te zeggen als teamleider, maar voor Sjors betekent het dat ze op het goede pad zitten. “Een waterschap is een stille kracht die zijn werk gewoon doet”, legt hij uit. “Om voldoende mensen en machines op het juiste moment op de vloer te hebben, blijft een uitdaging. Abeos is daarbij voor ons heel belangrijk. Daar halen we de extra capaciteit vandaan wanneer we dat nodig hebben.”

Het hele jaar door werk

Bert Koonstra wordt door Abeos uitgeleend aan Waterschap Drents Overijsselse Delta, waar hij werkt als waterschapsvakman. Het voordeel van werken via Abeos is volgens Bert de flexibiliteit die het met zich meebrengt. “Je kunt altijd ingezet worden, ook op andere locaties. En als het werk bij Waterschap zou stoppen, zoekt Abeos ander werk voor me, waardoor ik het hele jaar door mijn inkomen kan behouden.”

Dat vinden van ander werk is in Bert’s ogen geen probleem. “Abeos levert werk binnen zo veel bedrijfstakken, dat ze altijd wel werk voor je hebben.” Ook de variatie in werkzaamheden stelt Bert op prijs. Zo is hij nu druk met maaien, “maar in de winter kan dat weer heel ander werk zijn, zoals bijvoorbeeld het renoveren van stuwen.

Abeos haalt verborgen kwaliteiten boven water

“Het allerbelangrijkste in mijn werk is dat ik de goede vakkrachten op de juiste plek kan zetten.” Ariadne Kuiper, flexconsultant bij Abeos, zoekt altijd de beste match, voor zowel de werknemer als werkgever. Abeos zorgt niet alleen voor werk, er wordt ook gezorgd voor de persoon. Doordat Abeos goed begrijpt wat de vraag van de klant is, zijn ze in staat het werk op de juist manier in te vullen. Zo leveren ze vakkrachten die ervaring hebben met het werk en flexibel inzetbaar zijn. Abeos is er ook voor de medewerkers: “We zijn beschikbaar voor vragen en denken graag met je mee als er iets speelt op persoonlijk vlak waardoor je (tijdelijk) minder kunt werken”, vertelt Ariadne. “Niet iedereen is zich bewust van zijn of haar krachten, maar door goed in gesprek te gaan wil Abeos die verborgen kwaliteiten boven water halen en de juiste match maken.”