Toekomstgericht agrarisch onderwijs voor Oost Nederland

Op 13 november 2018 is op de mbo-locatie Almelo van het Zone.college het startschot gegeven voor de uitvoering van het project ‘Educating people for the future of smart agribusiness’.

Dit project heeft een looptijd van 4 jaren, en kent een aantal speerpunten:

  • Meer aankomende studenten interesseren voor het werk in de agrarische sector;
  • Het lesprogramma verbreden zodat het beter aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven
  • Samen met het bedrijfsleven letterlijk ‘de boer op’ om jongeren het werken in de agrarische sector te laten beleven
  • Bij de studenten mbo zowel de technische vaardigheden als de soft skills verbeteren
  • Docenten voldoende (bij)scholen om aan de toekomstige eisen te voldoen

Een 9-tal partners in de agribusiness hebben de krachten gebundeld om het agrarisch onderwijs in Oost-Nederland een impuls te geven om voor de toekomst te garanderen dat we meer en betere jonge beroepsbeoefenaars aan de agrarische arbeidsmarkt kunnen meegeven.

Gerben Kleine Haar, projectleider Zone.college: “Met name in Oost Overijssel merken we dat het lastig is om jonge mensen te interesseren voor het werken in de agrarische sector. Jongeren denken soms dat hun ouders een agrarisch bedrijf moeten hebben om toegelaten te worden tot de opleiding. Het tegendeel is waar. De ervaring is dat mbo’ers die niet uit de sector komen, maar wél leergierig zijn, de grootste sprongen maken in hun ontwikkeling. Agrarische ondernemers zijn juist heel enthousiast over deze groep. Daarbij komt dat het werken in de agrarisch sector heel uitdagende werkzaamheden met zich meebrengt. Zowel technologisch, innovatief als in termen van ondernemerschap. En er is volop werk!”

Maurice Workel van Abeos: “Door intensieve samenwerking tussen het Zone College en Abeos creëren we de perfecte match tussen vakkrachten en de sector.”

Els Bruns, varkenshoudster: “Ook de varkenshouderij kampt met een tekort aan goed opgeleide medewerkers. Door te participeren in dit project dragen we ons steentje bij in de realisatie van een brede agrarische opleiding die goed aansluit bij de praktijk en intensief samenwerkt met de agrarische en periferie bedrijven. We hopen hierdoor een hoger kennisniveau bij de leerlingen te realiseren, betere aansluiting op HBO opleidingen, evenwichtig lesaanbod voor alle sectoren en een betere samenwerking tussen scholen en agrarische bedrijven. Agrarisch onderwijs in Oost Nederland moet weer ‘hot’ worden!”

Nicole Scholten Linde, melkveehoudster en deelnemer aan Vruchtbare Kringloop Overijsel: “Voor ons als agrarisch melkveebedrijf is het van groot belang dat studenten een goede gedegen opleiding krijgen die ook echt aansluit bij hetgeen in de praktijk gebeurd. We willen hier graag als bedrijf aan meewerken. De jongens en meiden studenten geven en krijgen commentaren waar wij en zij wat mee kunnen naar de toekomst toe.”

Robert van der Aa van ForFarmers: “Oost Nederland is voor ons een belangrijke regio aangezien hier veel van onze klanten zitten en we hier tevens verschillende productielocaties hebben. Door in dit project pro-actief onze kennis te delen komen we op tijd in aanraking met onze toekomstige klanten en/of medewerkers en hopen we tevens een bijdrage te leveren hen te enthousiasmeren voor een toekomst in de agrarische sector in Oost Nederland.”

Cees van Klinken van accountantskantoor Countus: “Wij willen graag jonge ondernemers uitdagen en inspireren aan een ondernemende toekomst middels ons motto sterk door te delen”

Martin Duijkers van Aeres Hogeschool Dronten: “Als Aeres Groep werken we veel aan doorlopende leerprogramma’s van (V)MBO naar HBO en verder. Als leerlingen en studenten elkaar op verschillende niveaus ontmoeten en samen werken aan innovatieve opdrachten wordt er meer en effectiever geleerd. Daarnaast heeft Aeres Hogeschool Dronten veel te bieden op het gebied van Smart Technology in de landbouw.”

Gert Jan Poppink, mede-directeur van Loonwerkbedrijf Gebr. Poppink Reutum: “Wat wij nodig hebben zijn jonge medewerkers met passie en gevoel voor hun vak. De inbreng van het bedrijfsleven in de opleiding kan jonge medewerkers direct en passend klaarstomen voor hun loopbaan na de opleiding. De komst van nieuwe technologie en wetgeving in de agrarische sector vraagt niet alleen om goede trekkerchauffeurs. Het gaat daarnaast tegenwoordig ook om duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, het kennen van de achtergronden van het vak en het bedienen van de machines voorzien van boordcomputers en GPS.”

Frank te Vruchte van Lely: “Allereerst willen wij studenten blijven enthousiasmeren voor de moderne sector. De huidige markt, op het gebied van o.a. automatisering, is veelal al verder dan het actuele onderwijs. Wij werken graag mee aan de stap van traditioneel onderwijs naar actueel onderwijs. De resultante daarvan zou voor ons zijn kundige collega’s die samen met ons en onze producten en diensten de boeren beter laten zijn in hun vak. “