BBL-leerling Edwin van het Foort:

“Ik leer nog iedere dag”

Hij is meer een jongen van de praktijk dan van de theorie. Daarom koos Edwin van het Foort (18 jaar) na de middelbare school voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) veehouderij. Zijn specialisatie is varkenshouderij. Hij volgt die op het Groenhorst in Barneveld, waar hij ook woont. De keuze was snel gemaakt. “Varkens, daar ben ik mee opgegroeid. Mijn vader heeft een bedrijf van tweeduizend vleesvarkens. Voor mij was het niet moeilijk kiezen. En ik leer liever door dingen te doen dan uit boeken.”

Leerlingen van een BBL-opleiding werken vier dagen en gaan één dag naar school. Daar krijgen ze praktijkvakken, naast basisvakken als taal en rekenen. Edwin is in zijn tweede jaar. Hij werkt via Abeos van maandag tot en met donderdag ongeveer tien uur per dag bij een zeugenbedrijf in Lunteren. Ook dat had Edwin rap geregeld. “Toen ik op de middelbare school zat, heb ik hier stage gelopen. Ze hadden me daarna gevraagd om zaterdag te helpen, maar dat lukte niet. Daarom was één telefoontje genoeg om tijdens mijn opleiding hier weer aan de slag te gaan.”

“Elke dag zie je hier biggen geboren worden”

Hij is helemaal thuis in de varkenshouderij, maar kan op deze zeugenhouderij nog veel leren. “Het werk is veel afwisselender dan op een vleesvarkensbedrijf, zoals wij thuis hebben. Elke dag zie je hier biggen geboren worden. Dat is mooi om te zien. Ze groeien in tien weken tijd uit van ongeveer 1 kilo tot 25 kilo. Elke dag leer ik bij. Ook van vertegenwoordigers en de dierenarts, die op het bedrijf komen. Als alles goed loopt, blijf ik hier in mijn laatste schooljaar werken.” 

Als hij zijn driejarige opleiding heeft afgemaakt, mag hij zich dierenverzorger noemen. Of hij ooit het bedrijf van zijn vader gaat overnemen, weet hij nog niet. “Mijn vader is 47 jaar en heeft er een baan naast. Dus ik blijf voorlopig werken.” De baangarantie, die Abeos leerlingen van deze opleiding biedt, is daarom mooi meegenomen. “Ik kan anderen de varkenshouderij echt aanraden. Het is gewoon een mooi vak.”

Ik kan anderen de varkenshouderij echt aanraden. Het is gewoon een mooi vak.”

 

Vakkrachten in de varkenshouderij

Interesse om in de varkenshouderij te werken? Naar medewerkers in deze sector is veel vraag. Daarom biedt Abeos de BBL-leerlingen van deze opleiding een baangarantie én betaalt ze het school- en boekengeld. Meer weten? Bekijk dan ons filmpje hieronder (of op YouTube) over deze opleiding bij AOC Groene Welle en Groenhorst.