Klauwbekappen

Gezonde klauwen in uw veestapel is voor u als melkveehouder van essentieel belang. Net als vele andere aspecten draagt klauwgezondheid natuurlijk bij aan de melkproductie op uw bedrijf.

Uit ervaring weten we dat melkveehouders ruim aandacht geven aan klauwgezondheid. Regelmatige voetbaden, aandacht voor de ruwheid van de roosters en natuurlijk periodieke klauwverzorging door specialisten.

De omvang van de klauwverzorgingsploeg wordt afgestemd op de vraag, waardoor de opdracht binnen 1 dag wordt afgerond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen moderne elektrisch-hydraulische klauwverzorgingsboxen.

Digiklauw

Vanaf heden is het mogelijk om met Digitale Klauwverzorging (DigiKlauw) een beter inzicht te krijgen in de klauwgezondheid op bedrijfs- en op koeniveau. Digiklauw is een gezamenlijk product van de Vereniging voor rundveepedicure (VvRVP), de Agrarische Bedrijfsverzorging (AB), de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en CRV. Door deze samenwerking kan iedere veehouder in Nederland meedoen met dit geüniformeerde systeem voor de verzorging van klauwen en dat is uniek in de wereld.

Hoe werkt Digiklauw?
Klauwverzorgers registreren tijdens de klauwverzorging de gevonden klauwaandoeningen met een PDA (een kleine zakcomputer). Aan het eind van het bezoek worden de gegevens naar CRV verzonden. Deze registratie levert zeer bruikbare gegevens op. Veehouders hebben na elk bezoek van de klauwverzorger via VeeManager inzicht in de nieuwe status van de klauwgezondheid op hun bedrijf.

Informatie klauwgezondheid
De historie van elk dier is eenvoudig te zien op het dieroverzicht. Hierop staan per klauw de aandoeningen vermeld die het dier heeft gehad. Op het bedrijfsoverzicht is het verloop van de klauwgezondheid te zien. De veehouder kan een vergelijking met landelijke cijfers maken door middel van de klauwgezondheidsscore (KGS). Deze score loopt van 0 tot 100, met 50 als landelijk gemiddelde. Daarmee is de KGS vergelijkbaar met een rapportcijfer. De GD zorgt bij de uitslagen voor passende adviezen op hoofdlijnen en bijzonderheden per ziektebeeld.

Gefundeerd advies
Op aangeven van de veehouder kunnen ook de dierenarts of voervoorlichter meekijken met de uitslagen. Zij kunnen ieder op hun specifieke terrein de veehouder adviseren. Via de overzichten is het effect van de behandelingen terug te zien. Daarmee vormen de Digiklauwgegevens de basis van een goed advies en helpen ze veehouder en voorlichter actief de klauwgezonheid op het bedrijf te verbeteren.