Certificeringen en keurmerken

Abeos is in bezit van diverse certificeringen en keurmerken. Op deze pagina vindt u de meest actuele certificaten.

ABU lidmaatschap

ABUKwaliteit gewaarborgd
Abeos hecht er veel waarde aan om aangesloten te zijn bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. 

Met ruim 360 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie meer dan 60 procent van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. De ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Zij worden periodiek gescreend door een Certificerende Instelling (CI) waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is.

Hieronder vindt u de volgende certificaten:

SNA keurmerken

SNAHet keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Abeos is in het bezit van dit SNA-keurmerk. 

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Hieronder vindt u per bedrijfsonderdeel een (voorbeeld) verklaring registratie NEN 4400-1. Om in het bezit te komen van een actuele verklaring van registratie, dient u deze zelf te downloaden. Dit kunt u doen vanuit het register op de website van SNA