De Ledenraad

De Ledenraad van Abeos vertegenwoordigt de belangen van alle leden van Abeos. Zij weten wat er onder de leden leeft.

De formele taken van de Ledenraad zijn onder meer het benoemen van de Raad van Commissarissen en het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid. Hiernaast heeft de Ledenraad inbreng in de reductieregeling. Door regelmatig overleg met de directie van Abeos is de Ledenraad op de hoogte van de toekomstplannen en oefent de Ledenraad in deze overlegvorm hierop invloed uit.

De Ledenraad van Abeos bestaat uit 21 leden. 15 hiervan zijn ondernemers uit de agrarische sector, 6 ondernemers zijn actief in de food of aan agri verwante sectoren.

Profiel

Als coöperatieve vereniging heeft Abeos een Ledenraad die de belangen van alle leden behartigt en weet wat er onder hen leeft. De Ledenraad bestaat uit 21 leden; 15 vanuit de Agri-sector en 6 vanuit de Food en aanpalende sectoren. Hieronder maakt u kennis met een aantal van de ondernemers uit de Ledenraad. 

Profiel ledenraadslid Inge Bergsma-De Vries

AV2017-04-19_AVF037-FINALHet familiebedrijf Drenthe Growers in Erica teelt komkommers op 12,5 hectare en heeft tachtig man personeel. Inge Bergsma-De Vries ondersteunt de medewerkers en is onder meer verantwoordelijk voor de boekhouding en certificeringen. “Verder bepaal ik met mijn familie mede de koers van ons bedrijf. In de roerige tuinbouwsector is dat een continu proces.”


Agro-AOV
Een lidmaatschap van Abeos was voor vader Koos de Vries altijd vanzelfsprekend, zelfs
al is de reductieregeling voor zo’n groot tuinbouwbedrijf niet relevant. “Wel maken we graag gebruik van de Agro-AOV. Ook de loondoorbetaling voor zieke medewerkers heb ik via Abeos verzekerd. Dat is een mooie regeling, die perfect aansluit op de cao Glastuinbouw.” Sinds vier jaar neemt Inge deel aan de Ledenraad. Ze blijft nog een termijn. “Ik moest groeien in mijn rol. Boeren zijn van oudsher meer betrokken bij de coöperatie
dan tuinders. Mijn plek heb ik nu gevonden. Ik wil namelijk graag laten horen wat er speelt
in de tuinbouw, zodat de directie dat kan meenemen in zijn visie.”


Menselijke stempel
Ze discussieert in de Ledenraad ook over ontwikkelingen in de uitzendtak. “Abeos is een net uitzendbureau, dat goed omgaat met arbeidsmigranten. Juist die menselijke stempel vind ik heel belangrijk. Een te commerciële benadering gaat mij te ver. De prijs moet goed zijn, maar het gaat klanten ook om flexibiliteit en kwaliteit. De grootste kracht van Abeos schuilt uiteindelijk in de mensen. Een klant moet je de klus gunnen. Daarom is het belangrijk om in relaties te blijven investeren.”

Profiel ledenraadslid Tom Grevengoed

LedenraadTomGrevengoed-126-“Als ik zelf een investering moet doen, bijvoorbeeld in een voerautomaat, dan vraag ik aan anderen advies. Dat zet me aan het denken. Zo zie ik mijn rol in de Ledenraad ook. Ik doe mijn woordje en kan scherp zijn. Ik hoop dat de directie dat waardeert”, vertelt Tom Grevengoed, die samen met zijn vrouw Gerda 1400 vleeskalveren in Putten houdt.

Verbondenheid

Zijn verbondenheid met Abeos stamt al uit de tijd dat hij als 15-jarige in dienst was. Hoewel hij een timmermanszoon is, heeft het boeren hem altijd getrokken. Als 23-jarige kon hij met steun van de bank en Integratie Alpuro een vleeskalverij kopen. “Lid van Abeos zijn wij altijd geweest. Ook laat ik drie medewerkers via payroll verlonen. Eén voor de kalveren en twee voor het bedrijf van Gerda – www.crea-by-gerda.nl – dat bijvoorbeeld workshops organiseert.”

Oorsprong

Een jaar geleden werd hij lid van de Ledenraad. “Ik zag dat er van alles gaande was in de organisatie, die door de jaren heen sterk is gegroeid. Ik wil dat de coöperatieve vereniging bij zijn oorsprong blijft. Samen met vier afgevaardigden uit de Ledenraad hebben we pas de Reductieregeling onder de loep genomen. Die regeling is voor Abeos écht onderscheidend. Dat moeten we meer uitspelen.”
Overigens wil hij zeker niet alles bij het oude laten. “Natuurlijk verandert de wereld en moeten we met de tijd meegaan. Dat doet Abeos goed.

 

Profiel ledenraadslid Henk Nijstad

LedenraadHenkNijstadDe laatste van de 140 zwartbonte melkkoeien loopt de melkstal uit. Veehouder Henk Nijstad heeft tijd om even te praten, over zijn ledenraadsfunctie bij Abeos. Daar is hij een graag gezien ledenraadslid. Mede dankzij zijn ervaringen met soortgelijke functies bij onder meer LTO en KI Kampen. “Ik heb een brede kijk op de sector.” Nijstad weet wat er reilt en zeilt en brengt daarnaast veel praktische kennis in. “Als ondernemer weet ik wat het betekent om koeien te houden en wat een bedrijf nodig heeft.”

Boerenwerk

Vooral over dat laatste heeft de veehouder een sterke mening: “Mijn hart ligt bij Abeos en dan vooral bij de reductieregeling. Een betere arbeidsverzekering is er simpelweg niet voor agrarische bedrijven. Als de boer ziek wordt, moet het werk altijd doorgaan.” En dan natuurlijk wel door vakmensen. “Of dat nou specialisten zijn of STAP-ers, we hebben ze allemaal hard nodig. Als coöperatieve vereniging moeten we er zorg voor dragen dat die vijver vol genoeg blijft. Hardwerkende mensen met kennis van het boerenwerk, die snel en flexibel kunnen starten.”

Grotere bedrijven

Linksom of rechtsom, Nijstad maakt zich sterk voor behoud van de reductieregeling. Hij vindt het dan ook mooi om te zien hoe de coöperatieve vereniging de laatste jaren meegegroeid is met de markt. “Juist door nieuwe sectoren te benaderen en onszelf breder te positioneren, heeft Abeos de reductieregeling in de benen gehouden. En daar gaat het om.” Wat hem betreft ligt daar ook de belangrijkste opgave van de ledenraad. “Ik zit hier voor het agrarisch belang. Bedrijven worden steeds groter en de vraag naar vakmensen stijgt. Abeos moet ook in de toekomst die arbeidsvraag kunnen beantwoorden.” 

Profiel ledenraadslid Erik Stegink

LedenraadErikSteginkAls varkenshouder weet Erik Stegink als geen ander hoe belangrijk waarden als innovatie, transparantie en duurzaamheid zijn. Zo heeft hij al zonnepanelen op de staldaken en produceert hij via een eigen antibioticumvrij concept varkensvlees. Stegink denkt in kansen. En die ziet hij ook voor Abeos. “Als ledenraadslid kan ik meedenken om die mogelijkheden vorm te geven. Belangrijk, want arbeid is een groot goed in de agrarische sector.”

Collectieve arbeidspool

“Toen mijn ouders lid werden van Abeos ging het vooral om vervangende arbeid bij ziekte. Nu zie je de vraag verschuiven naar een goede, collectieve arbeidspool. Dat merk ik al in de varkenshouderij. Wij hebben drie vaste medewerkers via Abeos rondlopen die het bedrijf goed gaande kunnen houden. Ook als ik er niet ben.” Volgens Stegink liggen de kansen tegenwoordig meer bij nieuwe vormen van arbeid. En de toegankelijkheid tot die pool van werknemers. “Via moderne media bijvoorbeeld. Op internet zou Abeos een transparant platform voor arbeidsvraag en -aanbod kunnen creëren. Die behoefte proef ik in de praktijk en breng dat graag in bij de coöperatieve vereniging. Want dat is de kracht van onze organisatie: met z’n allen iets vorm geven.”

Totale plaatje 

Stegink beseft dat de coöperatieve vereniging zijn voorsprong alleen kan behouden wanneer het kennisniveau van de medewerkers op peil blijft. En samen profiteren van de arbeidspool betekent tegelijkertijd samen investeren. “Door leren in de praktijk; op de bedrijven zelf. Ja, ik geef graag het voorbeeld. Kijk, datgene wat nieuwe mensen hier leren, kunnen ze later weer toepassen op andere bedrijven. Het voordeel ligt in het totale plaatje.” 

Profiel ledenraadslid Bert den Haan

LedenraadBertDenHaan-126-pxMidden in de bloeiperiode spreken we Bert den Haan, sinds een jaar lid van de Ledenraad van Abeos. Op 27 hectare teelt hij appels en peren in Kerk-Avezaath, de Betuwe. Hij heeft net een spannende tijd achter de rug. De laatste dagen dreigde er namelijk nachtvorst, die de knoppen kon aantasten. “Gelukkig hoefden we niet te beregenen, want het ging net goed.”

Cöoperatieve gedachte

Den Haan nam in 1991 het bedrijf over van zijn opa. Tot dan toe was het een gemengd bedrijf met melkvee en fruit. “Mijn opa was altijd lid van de bedrijfsverzorging, want zeker met koeien was vervanging bij ziekte heel belangrijk. Zelf heb ik opnieuw die afweging gemaakt en ben ik lid gebleven. Een lidmaatschap van Abeos maakt mij bij arbeidsongeschiktheid minder kwetsbaar. De coöperatieve gedachte spreekt me aan.”

Verschillende ondernemers

Juist daarom antwoordde hij ‘ja’ toen hij werd gevraagd als ledenraadslid. Vier keer per jaar komt de Ledenraad bijeen. “Het is belangrijk om onze stem te laten horen. Hoewel AB Oost een commercieel bedrijf is, blijft het ledenbelang voorop staan. Het is heel plezierig om met ondernemers vanuit verschillende bedrijfstakken te spreken. Veehouders, glastuinders en ondernemers uit de foodsector zijn lid. Goed om te horen hoe anderen denken.”

Knappe prestatie

Als ledenraadslid heeft hij van dichtbij gezien dat Abeos er een tijd financieel niet zo rooskleurig bij stond. Hij vindt het een knappe prestatie dat het tij is gekeerd. “Waar de organisatie naartoe moet? Abeos is betrouwbaar, regelt zaken goed en werkt tegelijkertijd marktgericht. In die combinatie zit de kracht.”

Profiel ledenraadslid Henriëtte Helmers

LedenraadHenrietteHelmers-1Ze kan heel goed plannen, want dat is hard nodig als je een druk leven hebt. Henriëtte Helmers heeft met haar man Harrie en zoon Harrald een melkveebedrijf met 130 koeien én is leidinggevende in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het lidmaatschap van de Ledenraad kon er nog wel bij. “Een vrouwelijk lid uit de regio vroeg of ik interesse had het van haar over te nemen. Ik vind het belangrijk dat vrouwen hun stem laten horen. De bijeenkomsten van de Ledenraad zijn goed en gevarieerd. Het leidt vaak tot een goede dialoog.

Participatiewet

Helmers was een van de eerste vrouwelijke leden van Abeos. Ze staat voor de belangen van boerinnen. “Tijdens zwangerschap en ziekte kan AB Oost voor een vervanging zorgen die zowel voor als achter meehelpt. Dat is nu gelukkig goed geregeld.” Ze neemt ook de ervaringen vanuit haar baan in de zorg mee, waar de Participatiewet actueel is. “Ik vind het belangrijk dat Abeos nadenkt of ze mensen met een arbeidsbeperking kan plaatsen bij klanten. Het is natuurlijk maatwerk, maar ik zie daar wel mogelijkheden.”

Betaalbaar

Ook signalen die ze hoort in het gebied brengt ze als afgevaardigde in. Bijvoorbeeld over hulp bij ziekte. “Die moet betaalbaar blijven. Dat is namelijk de oorsprong en de kern van de coöperatieve vereniging.” Wat zij verder van groot belang vindt, is dat AB Oost zorgt voor scholing van de medewerkers. “De organisatie moet kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van klanten. Ik zie op ons eigen bedrijf dat er in 34 jaar ontzettend veel is veranderd, bijvoorbeeld door de automatisering. Medewerkers moeten mee ontwikkelen en de juiste kennis en kunde in huis hebben. Je moet je onderscheiden in de markt, ook bij ingewikkelde situaties.