Strengere regels voor bestrijden ongedierte

Determ_GeertKomduur-126pxOp elk agrarisch bedrijf komen soms ratten en muizen voor. De regels voor bestrijding ervan zijn de laatste jaren aangescherpt. Daarom kan Abeos dit in samenwerking met Determ uit handen nemen. “Ongedierte bestrijden is een vak. Wij geven daarover graag advies. Door bijvoorbeeld gaten te dichten, verharding om de schuur te leggen en geen nestelgelegenheid te bieden, kun je al 75 procent van de probleem oplossen,” vertelt Geert Komduur van dit bedrijf.

Maïskuilen of open zakken voer zijn een feestmaal voor ratten en muizen. Iedereen heeft er wel eens mee te maken en weet hoe vervelend ongedierte is. Het kan knaagschade opleveren aan bekabeling, bijvoorbeeld voor melkrobots. Uitwerpselen kunnen veeziekten en zelfs ziekten bij mensen - zoals de ziekte van Weil - veroorzaken. Verder is voor het imago van elke voedselproducent ongedierte funest. Niet voor niets vraagt Friesland Campina via Qlip aan zijn leveranciers om een ongediertebestrijdingsplan. Agrariërs nemen dit onderwerp serieus, zo bleek ook uit een enquête die Abeos onder tweehonderd leden afnam (zie kader). De nieuwe regelgeving is echter onbekend. 

Aanscherping regelgeving

De regels over ongediertebestrijding zijn namelijk stapsgewijs aangescherpt. Sinds 1 juli 2015 moeten agrariërs al een vakbekwaamheidsbewijs KBA (Knaagdierbeheersing op het Agrarisch Bedrijf) hebben, als extra aantekening bij hun spuitlicentie. Een deel van de ondernemers heeft deze, maar zeker niet allemaal. Met het KBA is het mogelijk om rodenticiden te kopen. Vanaf 1 januari 2016 is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) het buitengebruik van deze middelen verder gaan beperken. De reden is dat roofvogels en huisdieren via ratten en muizen vergiftigd kunnen raken én dat de middelen niet gewenst zijn in het milieu. Alleen een goed opgeleide professionele gebruiker mag vanaf die tijd rodenticiden buiten gebruiken onder bepaalde scherpe voorwaarden. Hij moet werken volgens de principes van geïntegreerde plaagdierbestrijding (IPM), dat in overleg met LTO Nederland is ontwikkeld. Een bedrijf moet bovendien gecertificeerd zijn en opgenomen zijn in het register van Stichting Keurmerk Plaagdiermanagent Bedrijven (KPMB).

Ontzorgen van klanten

Dat is voor de meeste agrariërs geen optie, omdat certificering zo’n € 1.500 per jaar én een flinke tijdsinvestering kost. Omdat Abeos haar klanten wil ontzorgen, is ze daarom onlangs een samenwerking gestart met Determ Ongediertebestrijding & Advisering. Deze organisatie is gediplomeerd en werkt volgens de principes van IPM. Geert Komduur van Determ: “Ongediertebestrijding is een echt vak, dat ik zelf heb geleerd bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen in Wageningen. Daarin komen ook de biologie en gewoonten van ongedierte aan de orde. Je leert hen begrijpen, zodat je kunt voorkomen dat ze binnenkomen. Je kunt ratten en muizen altijd beter voorkomen dan bestrijden. Ondeskundig gebruik van rodenticiden kan namelijk op den duur voor resistentie bij ratten en muizen zorgen. Daardoor zou de gebruiker naar steeds zwaardere middelen moeten grijpen. Met IPM houden we dat in de hand.”

Via regenpijp naar binnen

Volgens Komduur is 75 procent van het probleem op te lossen door knaagdieren te weren. Hij komt veel op agrarische bedrijven, dus heeft er ervaring mee. “Ik onderzoek altijd eerst waar de muizen en ratten vandaan komen. Hoe komen ze binnen? Wat is hun looproute? Vaak zijn er gaten en kieren in een schuur. Via het onkruid, de begroeiing of een regenpijp komen knaagdieren binnen. Ratten graven soms gaten onder de fundering door. En opgestapelde stropakken zijn een ideale schuil- en nestelgelegenheid.” Na de analyse adviseert hij bijvoorbeeld om zakken voer luchtdicht af te sluiten, gaten en kieren te dichten en een meter rondom de schuur erfverharding aan te brengen. “Ratten houden niet van grind of stenen. Daardoor blijven ze weg.” Verder plaatst hij klemmen, bijvoorbeeld bij maïskuilen. Pas als dat niet voldoende is, zet hij ook rodenticiden in. “Vaak denken ondernemers dat gif voldoende is. Maar dat is pas de allerlaatste optie. Overigens spreken we samen af wat de beste aanpak is. Over de uitvoering maken we heldere afspraken.”

Expertise versterkt

Abeos en Determ trekken daarin samen op. Hiddo de Bruin, commercieel directeur bij Abeos, is positief over deze samenwerking. “Wij hebben met deze alliantie onze expertise op het gebied van ongediertebestrijding versterkt. Dat is nodig, omdat ondernemers te maken krijgen met andere wetgeving. Wij willen onze leden graag ontzorgen, zodat zij zich kunnen focussen op hun bedrijf.” 

 

AB Oost Netwerk oktober 2016