Specialist in ondergrondse infrastructuur kiest bewust voor flexibele schil

AndreSpoolder_SiersKabels en leidingen zijn de corebusiness van de Siers Groep Oldenzaal. Het familiebedrijf is namelijk specialist in ondergrondse infrastructuur. Omdat die branche arbeidspieken en -dalen kent, doet het bedrijf regelmatig een beroep op Abeos. Uitvoerder André Spoolder: “Abeos levert snel de juiste mensen, overlegt goed en laat geen wanklank horen als het anders loopt. Precies zoals dat moet werken.”

Oprichter Herman Siers zag kansen in de aanleg van gasleidingen, toen Nederland in 1964 massaal werd aangesloten op het gasnet. Door die vooruitziende blik kon Siers Groep Oldenzaal uitgroeien van drie tot zo’n vijfhonderd medewerkers. Met vestigingen in Oldenzaal, Hattem, Raalte, Ridderkerk en Waddinxveen. Tientallen bedrijven in Nederland en Duitsland zijn klant, bijvoorbeeld Enexis, Vitens, Cogas, Evides, Stedin, UPC en Deutsche Telecom. Aanleg, onderhoud en renovatie van vele soorten kabels en leidingen is tot op dag van vandaag de belangrijkste pijler. Niet alleen voor gas, maar ook voor water, elektra én telecom. Siers biedt kennis en kunde in alle stappen van het proces. Van consultancy en engineering tot en met projectmanagement, levering, nazorg en garantie. Zoon Peter Siers staat inmiddels aan het roer van deze middelgrote speler, die groot genoeg is om alle expertise in huis te hebben. En klein genoeg om slagvaardig te werken en te zorgen voor betrokken medewerkers.

Kans om opleidingen te volgen

Die betrokkenheid ziet Spoolder elke dag op de werkvloer terug. De mensen vormen het hart van de zaak. Daarom werken zij graag bij het familiebedrijf Siers, waar de lijnen kort zijn. Hij is er zelf het levende voorbeeld van met zijn 35 dienstjaren. “Ik begon als grondwerker op de kraan. Ik kreeg de kans om opleidingen te volgen binnen het bedrijf. Sinds 2000 ben ik uitvoerder en stuur ik de mensen buiten aan. Dat is het mooiste wat er is: samen met de jongens een gebied opbouwen.” Hij vertelt dat die aanleg van ondergrondse infrastructuur om veel expertise vraagt. Logisch, want één enkele fout kan fataal zijn. ‘Elke dag een beetje beter’ is daarom het streven van Siers. “Zonder opleiding ben je nergens in deze branche. Iedereen bij Siers leert continu bij. Zo kunnen wij aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen blijven voldoen”, legt hij uit.

Vechtmarkt

Tegelijkertijd opereert het bedrijf in een vechtmarkt, waar de concurrentie hevig is en de tarieven onder druk staan. “Daarom kiezen wij bewust voor een flexibele schil”, vertelt Spoolder. “Als het aanbod aan werk groot is, zetten we tijdelijk personeel in. In de winterdag kunnen we flexwerkers makkelijk weer opzeggen. Dat is efficiënt.” Bovendien loont het om eenvoudiger werk te laten uitvoeren door flexibele krachten, licht de uitvoerder toe. “De ingehuurde medewerkers doen het grondwerk. Daardoor kunnen we onze eigen hoogopgeleide mensen optimaal inzetten. Dat houdt ons concurrerend.”

Assisteren bij de aanleg

Precies daar past Abeos in het plaatje. De uitvoerder legt uit wat de plus in de samenwerking is.“Wij hebben al jaren een relatie. Die loopt goed, omdat wij dezelfde mentaliteit hebben. Bij de eerste medewerkers van firma Siers waren veel boeren, die naast hun boerenbedrijfje kabels en leidingen gingen leggen. De jongens van Abeos zijn vaak boerenzonen, die van huis uit gewend zijn wat te doen. Daarom is het goed samenwerken. Je kunt ze aanspreken op hun werk. Ze passen gewoon goed in onze
teams.” 
Bij topdrukte in de zomer werken zo’n tien medewerkers van Abeos bij Siers. In de rustige tijd in de winter is dat nog een enkeling. Zij verzorgen het grondwerk, maar assisteren ook bij de aanleg van de leidingen. Zelfs dat vereist een opleiding, vertelt Spoolder. “Ineke Zweverink is onze contactpersoon bij Abeos. Zij heeft ervoor gezorgd dat de lexibele medewerkers een cursus VIAG VOP – Veiligheidsinstructie Aardgas Voldoende Onderricht Personeel – hebben afgerond. Daardoor kunnen zij onder leiding van ons eigen personeel helpen bij het leggen van doorverbindingen. We hebben regelmatig overleg met Ineke. Bijvoorbeeld of opleidingen voor asbestherkenning of waterleidingen nodig zijn.”

Snel acteren

De juiste mensen leveren is volgens de uitvoerder bij Siers dus de grootste plus. Flexibel meebewegen is daarnaast essentieel. “Voor ons is het werk moeilijk in te plannen. Van de ene dag op de andere dag kan het heel druk zijn. Zo was de afgelopen bouwvak de vraag van klanten groot. Wij hebben contracten afgesloten, dus daar moeten wij op acteren. Dan hebben we direct extra mensen nodig.” 
Soepel inspelen op die wisselende vraag is aan Abeos besteed, vindt Spoolder. “Dat gaat super. Als ik Ineke vraag of ze voor maandag een paar mensen kan regelen, lukt dat. Ze houdt ook nog rekening met onze voorkeur voor Jantje of Pietje. Het is een combinatie van snelheid, de juiste mensen leveren en goed overleg. Valt er een karwei uit, dan hoor ik weinig wanklanken. Dat is precies zoals een bedrijf moet werken.”

AB Oost Netwerk december 2016