Totaalverbod op asbestdaken per 2024

ABOostAsbestsaneringNog steeds overlijden elk jaar ongeveer 1000 mensen aan de gevolgen van asbest. De overheid wil in 2040 geen nieuwe asbestslachtoffers meer en verbiedt daarom vanaf 1 januari 2024 asbestdaken. Het huidige tempo van verwijderen is echter nog te laag om deze doelstelling te bereiken.

Volgens LTO Nederland bevat nog 120 miljoen m² dakoppervlak asbest. Daarvan ligt er circa 100 miljoen m² op (voormalig) agrarische gebouwen. Van deze 100 miljoen m² wordt jaarlijks 6 miljoen m² gesaneerd. In het huidige tempo verwijderen boeren de komende zeven jaar 42 miljoen m². Dan blijft er nog een flinke hoeveelheid over. Subsidies en allerlei projecten moeten mensen over de streep trekken toch echt actie te ondernemen. 

Wetgeving

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die in de natuur voorkomt. De mineralen bestaan uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. De vezels kunnen diep in de longen doordringen. Wie asbestvezels inademt kan levensgevaarlijk ziek worden. Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, maar vooral in bouwmaterialen. Sinds 1 juli 1993 mogen bedrijven geen asbest meer gebruiken. En ook geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Het verbod van 2024 is een logische vervolgstap. Wie na 2024 nog een asbestdak heeft, moet dit verwijderen. Wat de precieze werkwijze wordt, is nog onbekend, maar de overheid geeft te kennen dat gemeenten eigenaren met een boete (dwangsom) kunnen dwingen om het dak te verwijderen.

Lastige investering

Eén m² asbestgolfplaten saneren kost afhankelijk van het aantal m² tussen de 8 en 12 euro. Afhankelijk van het dakoppervlak is de eigenaar vervolgens nog eens zo’n 13 à 14 euro per m² kwijt aan nieuwe golfplaten. Het geld is een flinke drempel, zeker voor veehouders. De lage opbrengsten bieden weinig ruimte voor zulke grote investeringen en gestopte of afbouwende veehouders hebben te maken met de bestemming voor stallen en gebouwen. Daarbij komt: een oude stal met een nieuw dak, blijft een oud gebouw. Tot slot vrezen branche-organisaties dat er te weinig gecertificeerde bedrijven plus medewerkers zijn om de asbestdaken aan te pakken. Kortom, werk aan de winkel.

Subsidies

Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen sinds januari 2016 gebruik maken van de subsidieregeling Verwijderen asbestdaken. Binnen een mum van tijd was het potje leeg en dus besloot de staatsecretaris (RVO) het bestaande budget van € 10 miljoen op te hogen naar € 15 miljoen. Ook in 2017 is er weer een nieuw budget beschikbaar. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Voorwaarde is onder meer dat het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Lastig: het subsidiebedrag wordt pas na de sanering uitgekeerd. De rijksregeling mag gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Deze maatregel is specifiek bestemd voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. 

Spring op de trein

Om asbestsanering van daken een extra duwtje in de rug te geven, startten LNAGRO de Ondernemerij (adviesspecialist buitengebied), Synprofect (adviesbureau duurzaam organiseren) en Abeos Asbestsanering (als asbestsaneerder) de asbesttrein. Met de Regio Achterhoek als opdrachtgever voorziet dit initiatief in een structurele aanpak van asbestdaken in de Achterhoek. Richard Schepers, projectleider Asbestsanering van Abeos, was vanaf het begin betrokken. “Kort gezegd, de asbesttrein laat gebouweigenaren profiteren door samen slimmer te organiseren.” 

“Dankzij een gezamenlijke aanpak –en dus een hogere efficiëntie- kunnen we een aantrekkelijk aanbod doen aan agrarische ondernemers én particulieren in de straat of buurt, die een asbestdak willen vervangen door een nieuw dak. Daarnaast kunnen de betrokkenen samen vergunningen en subsidies aanvragen, maar ook kortingen bedingen bij leveranciers, voor bijvoorbeeld de nieuwe dakbeplating. Doordat alle adressen zo dicht bij elkaar liggen, voeren we alle saneringen snel achter elkaar uit. Afgelopen jaar liepen twee pilotprojecten, in Bronckhorst en Oude IJsselstreek. De klussen waren binnen een paar weken afgerond!” Een succes dus. Momenteel loopt het derde pilotproject in de gemeente Berkelland. Zoals het er nu uitziet, start de uitvoering aan het einde van het jaar. Uiteindelijk moeten er aardig wat treinen in de Achterhoek gaan rijden. Inmiddels hebben het Landelijk Stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig van LTO, de provincie Gelderland en het ministerie hun steun toegezegd.

Los van de asbesttrein werkt Abeos al sinds 1993 met een gemotiveerd team van gecertificeerde saneerders. Abeos Asbestsanering is een deskundige partij die wet- en regelgeving te allen tijde goed naleeft en focust op de veiligheid van eigen mensen en omgeving. “Met verstand van het boerenbedrijf”, vult Schepers aan. “Wij begrijpen dat de koeien ’s avonds gewoon weer gemolken moeten worden. Driekwart van onze medewerkers zijn van boeren komaf, dus die weten prima wat wel en niet kan. Dat is voor onze klanten wel zo prettig. Die hoeven niks uit te leggen. Verder zijn we bij de asbestinventarisatie op locatie altijd alert op typisch agrarische knelpunten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van voersilo’s en kuilplaten. We hebben er ervaring mee, zorgen voor goed materieel en klaren de klus netjes en snel.”

Weten wat Abeos Asbestsanering voor u kan betekenen? Neem contact op met Abeos Asbestsanering (0575-43 88 55) in Heeten. Een mail sturen kan ook, asbest@aboost.nl.  

AB Oost Netwerk december 2016