Payroll

Als regisseur van flexibele arbeid kunnen we inmiddels een breed pakket aan dienstverlening op het gebied van HR-diensten aan u aanbieden. Eén daarvan is payrolling.

Het verlonen van medewerkers, het voldoen aan de daarmee samenhangende wet- en regelgeving, het correct registreren van verzuim en het re-integreren van herstellende medewerkers na ziekte. Allemaal zaken wat ons dagelijks werk en expertise is. Als ondernemer wilt u vooral bezig zijn met de kern van uw bedrijf. Daarom heeft Abeos een payrollservice ontwikkeld om de specialistische HR diensten voor u uit handen te kunnen nemen.

Voordelen van Payroll

Bij payroll is Abeos de juridische werkgever. Alle arbeidsrechtelijke risico’s die gepaard gaan met het in dienst nemen van personeel worden door Abeos gedragen. Zo bent u vrij van de doorbetalingsplicht bij ziekte, ketenaansprakelijkheid en vorderingen.

Daarnaast regelen wij uw plichten als werkgever. De afdrachten van premies en belastingen, het aanmelden van medewerkers bij het UWV, Abeos regelt dit correct, snel en professioneel.

Uiteraard zorgen wij ook voor een juist arbeidscontract, correcte loonbetaling en een jaaropgave voor uw medewerker.

Kortom, wij nemen de complete personeelsadministratie over.

Nadelen van Payroll

Medewerkers verlonen via een payrollbedrijf kan voor uw medewerkers wat afstandelijk voelen. Immers, hun salaris ontvangen ze niet rechtstreeks van u. Ook ziekmeldingen en verlofaanvragen moeten de medewerkers zowel bij u als bij ons als payrolldienstverlener doen.

We adviseren dan ook om extra aandacht te geven aan het binden en boeien van uw vaste medewerkers. U bent immers degene die de dagelijkse leiding heeft en graag met betrokken medewerkers werkt.

Uitbreiden van dienstverlening

Wanneer u EU-migranten via payroll laat verlonen, heeft u op sommige momenten behoefte aan ondersteuning voor specifieke zaken. U wilt immers met uw bedrijfsvoering bezig zijn, niet met randzaken.

Abeos kan u hierbij ondersteunen. Voor ieder van deze opties bieden we vaste tarieven, uw flexconsultant vertelt u er graag meer over.

Het is mogelijk om de standaard payroll tegen betaling uit te breiden met extra diensten: 

  • Het regelen van huisvesting
  • Een tolk op locatie voor begeleiding
  • Het vertalen van bijv. werkinstructies
  • Het aanvragen van Burger Service Nummers
  • Begeleiding van medewerkers naar tandarts en dokter
  • Het afsluiten van een zorgverzekering

Verschillen in payrolldiensten

Het vergelijken van verschillende payrolldienstverleners is niet eenvoudig. Het ene product is het andere niet. Toch weten we dat veel ondernemers een eerste indruk willen hebben van de kosten. Daarom heeft Abeos de payroll calculator ontwikkeld waarmee u direct een idee van de mogelijkheden en kosten krijgt. Om de best passende oplossing voor uw bedrijf te laten aansluiten bij de zeer uiteenlopende mogelijkheden van payrolling, komen we graag bij u op bezoek.

Kortom

  • U werft uw medewerkers, wij zorgen voor correcte en tijdige betaling
  • Via onze webportal voert u snel en eenvoudig nieuwe medewerkers in
  • Uw medewerkers houden online hun uren bij
  • Abeos Payroll als onderdeel van de moderne coöperatieve vereniging Abeos