Koeientaal en flexibiliteit essentieel in wehl

Rob Veenes (40) bestiert een melkveehouderij in Wehl en kan met 160 koeien op 80 hectare wel een helpende hand gebruiken. Die heeft hij via Abeos gevonden in de 35-jarige Gert Huigen. ‘Deze melkveehouderij is gericht op efficiëncy. De opzet is dat één iemand hier al het werk kan overnemen, als ik er niet ben. Ik heb naast het werk hier namelijk ook nog andere verplichtingen. Bij Gert kan ik de dagelijkse gang van zaken met een gerust hart overdragen. Hij kan echt álles. Dat is erg prettig, want ik moet hier natuurlijk geen problemen als ik bij een klant thuis zit.’

Wat Gert in de ogen van Rob bijzonder maakt is dat hij een goede observator van de koeien is. ‘Je moet hier als werknemer goed met de koeien zijn. Melken kan iedereen wel, maar zien of ze gezond of tochtig zijn, dat is een ander verhaal. Ik heb eigenlijk het liefst dat een collega beter is dan ik en in het geval van Gert is dat ook zo. Hij houdt me scherp.’ Huigen beaamt dat het observeren essentieel is. ‘Je moet als het ware de koeientaal spreken. Koeien zijn eigenlijk net als mensen. Ze hebben allemaal een eigen karakter. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het melken. Bij de ene koe gaat dat sneller dan bij de ander.’

Huigen is blij dat hij via Abeos bij de melkveehouderij van Veenes is terecht gekomen. ‘Je hebt hier een grote eigen verantwoordelijkheid. Wanneer Rob er niet is, moet je het immers alleen doen en die verantwoordelijkheid bevalt me goed. Als de koe bijvoorbeeld moet kalven en dat gaat goed, dan is dat prachtig.’ Huigen is blij met de rol van Abeos in het geheel. ‘Dankzij Abeos zit ik op een plek waar ik snel en efficiënt kan werken. Het verschil met andere uitzendbureaus is dat ze in principe altijd werk voor me hebben. En ze sturen me naar bedrijven waar het niet elke dag hetzelfde liedje is. Als ik Abeos in één woord zou moeten omschrijven dan is het flexibel.’

Ook Veenes beaamt dat. ‘De dagen dat ik hier niet kan werken, zorgt Abeos voor een goede vervanger. Ik ervaar de communicatie als snel en efficiënt, korte lijnen. Tot nu toe krijg ik ervaren mensen van ze, die van wanten weten, kennis hebben van de sector en goed gemotiveerd zijn. Ik ben daarnaast iemand die mensen om zich heen wil met wie hij een klik heeft. Je kunt een goede vakman zijn, maar als je geen klik hebt, dan wordt het ook niet wat. Met Gert is die klik er duidelijk wel.’