Iedereen aan het werk - Wajongers als boerenhulp

In de wereld van arbeid speelt Abeos de rol van betrouwbare en flexibele aanpakker van alle vraagstukken. Daarbij hoort aandacht voor de grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij pakken onze verantwoordelijkheid en ontplooien samen met gemeenten, UWV en organisaties meerdere initiatieven.

Wajongers als boerenhulp

Wajong-126-pxMensen die vanaf jonge leeftijd door ziekte of gebrek niet in staat zijn zelfstandig  minimaal 75% van het minimumloon te verdienen, hebben vanaf hun 18e jaar recht op een Wajonguitkering. Dat is mooi, maar vaak willen deze Wajongers best aan de slag. Graag zelfs! De agrarische sector biedt ze een passende werkomgeving met ritme, regelmaat en repeterende werkzaamheden.

In een unieke samenwerking met het UWV en TerraStart zet Abeos zich in voor het creëren van passende werkplekken voor Wajongers. Sinds afgelopen december volgen 11 jongens binnen het ‘leerwerktraject Boerenhulp’ van TerraStart de opleiding ‘Agrarische Assistent’.Een opleiding die bestaat uit 30 dagdelen school voor een goede theoretische  basis en uiteraard volop praktijkervaring. Voor deze praktijkervaring zoekt Abeos boeren met een sociaal hart, geduld en ruimte voor een aanpakker met karakter. De flexconsultants van Abeos zijn met geïnteresseerde leden het gesprek aangegaan, vertelt Abeos vestigingsmanager Bert Schepers. “Een goede match tussen Wajonger en boer is  noodzakelijk voor succes. Het zijn goede agrarische krachten, maar vaak wel met een gebruiksaanwijzing. Daar dient een boer zich terdege van bewust te zijn.”

“En wat te denken van bereikbaarheid? Veel van de deelnemers hebben geen auto of rijbewijs en zijn dus afhankelijk van agrarische bedrijven bij hen in de buurt. Dankzij ons uitgebreide netwerk kunnen we hen toch plaatsen. Het blijft maatwerk.” In september ontvangen de eerste doorzetters hun vakdiploma. En het goede nieuws is, 4 deelnemers zijn al verzekerd van een baan bij hun huidige stagebieder. Ook voor de overige 7 gaan Abeos en TerraStart op zoek naar passende werkgevers. Jobcoach Nadia Dekker: “Samen werken we er hard aan om deze jongeren goed tot hun recht te laten komen. Uiteraard met maximaal profijt voor de werkgever. Begeleiding blijft daarbij noodzakelijk. Want eerlijk is  eerlijk, Deze arbeidskrachten zullen niet altijd 100% productiviteit leveren.” Door de  samenwerking met UWV regelt Abeos de subsidies en juridisch werkgeverschap. “We ontzorgen de boer volledig. En dankzij de korte lijnen, kunnen we bij veranderingen snel schakelen”, besluit Schepers.

Meer weten? 

Lees meer over deze samenwerking en de mogelijkheden voor u als ondernemer om een wajonger een werkplek te bieden op www.aboost.nl/wajong

AB Oost Netwerk juni 2016