Iedereen aan het werk - Toekomst in het groen

In de wereld van arbeid speelt Abeos de rol van betrouwbare en flexibele aanpakker van alle vraagstukken. Daarbij hoort aandacht voor de grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij pakken onze verantwoordelijkheid en ontplooien samen met gemeenten, UWV en organisaties meerdere initiatieven.

Toekomst in het groen

EMCO-groep-126pxIn de gemeente Emmen zijn ruim 3.000 mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. De afdeling Sociale Zaken hoopt met een actief arbeidsmarkten re-integratiebeleid deze groep grotendeels weer aan het werk te krijgen. Zo stomen zij samen met de EMCO-Groep en Abeos bijstandsgerechtigden klaar voor een baan in de groenvoorziening.

Laatst was de diploma-uitreiking voor de 7 werkzoekenden die de gemeente Emmen had aangedragen voor een toekomst in het groen. Sinds april volgde deze groep de opleiding Groenvoorziening niveau 2, geïnitieerd door EMCO. Nu worden ze door diezelfde organisatie ingehuurd voor diverse, lopende groenprojecten. Verloning loopt via Abeos. Roel Peters, vestigingsmanager Groen bij EMCO verklaart dat ongeveer 60% van de mensen die bij hen worden aangemeld, weer een baan krijgen. “Inzet en motivatie zijn belangrijke eigenschappen voor de toekomstige medewerkers. Tijdens het werk/leertraject volgen ze bij ons 1 dag in de week lessen en werken 3 dagen op locatie. De 5e dag is bestemd voor huiswerk. Aan het einde van de opleiding volgt een Proeve van Bekwaamheid. Ze ontvangen dan ook een erkend diploma.”

Het is mooi werk in het groen, beaamt Peters. Toch vinden er maar relatief weinig mensen hun weg naar de groenvoorziening. We verplichten ze nergens toe. “Bijstandsgerechtigden kunnen bij de gemeente hun interesses aangeven en worden via die weg bij ons aangemeld. Misschien moeten we wat meer reclame maken, want er is werk genoeg.” Bij het werk/leertraject worden de groenvoorzieners in spé intensief begeleid. Daartoe stelde EMCO 2 extra meewerkende voormannen via Abeos aan. Zij bereiden de cursisten voor op de toekomst. De aanmelding en opleiding zijn slechts een eerste stap in hun nieuwe carrière. Abeos zal via haar uitgebreide netwerk zoveel mogelijk werkzoekenden in de reguliere arbeidsmarkt proberen te plaatsen, binnen en buiten de poorten van de EMCO-groep.

AB Oost Netwerk juni 2016