Iedereen aan het werk - Samen sterk via 'Vierkant voor werk'

In de wereld van arbeid speelt Abeos de rol van betrouwbare en flexibele aanpakker van alle vraagstukken. Daarbij hoort aandacht voor de grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij pakken onze verantwoordelijkheid en ontplooien samen met gemeenten, UWV en organisaties meerdere initiatieven.

Samen sterk via 'Vierkant voor werk'

Dienstenbedrijf-ATCSamen met de gemeente Hardenberg, het UWV en de Stichting Werk in Beweging zet Abeos zich in voor het behouden en bevorderen van de werkgelegenheid in Drenthe en Hardenberg. Door het bundelen van krachten via dit samenwerkingsverband, kunnen mensen met een WW-uitkering, een bijstandsuitkering of dreigende werkloosheid sneller een duurzame arbeidsplaats bemachtigen.

Abeos draagt vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) haar steentje bij aan dit project als partner op het gebied van arbeidsbemiddeling. Samen met het UWV en de Gemeente Hardenberg worden potentiële medewerkers geselecteerd. Na het afronden van een erkende vakgerichte opleiding, bemiddelt Abeos deze gemotiveerde en vooral ook geëquipeerde kandidaten naar geschikte arbeidsplaatsen. De opleiding wordt deels gesubsidieerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het Sectorplan ‘Vierkant voor werk’. Het Europees Bureau Diensten Drenthe voert de subsidieregeling uit voor de arbeidsmarktregio Drenthe en Hardenberg.

“Dat een speler als Abeos wil investeren in mensen is fijn. Het is fantastisch dat door onze samenwerking mensen uit de gemeente Hardenberg perspectief krijgen op een baan én opleiding. Namens de gemeente Hardenberg helpt het ATC Dienstenbedrijf dan ook graag mee om dit doel te realiseren!”  Aldus Tinus Broekroelofs, accountmanager ATC Dienstenbedrijf. Voor Abeos, haar leden en klanten is deze samenwerking een uitgelezen mogelijkheid om vanuit MVO gedachte gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers een kans te bieden op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt!

AB Oost Netwerk juni 2016