Rayonmedewerk(st)er met veehouderij kennis Ede/Veenendaal

Vacature doorsturen
 
  • Ervaringsniveau HBO
  • Dienstverband Studentenwerk Vaste baan Studentenwerk
  • Standplaats regio Ede Veenendaal
  • Vacaturenummer PR071567

Over de functie

Het doel van de rayonmedewerk(st)er is het succesvol plannen en uitvoeren van monstername volgens (wettelijke) voorschriften binnen het toegewezen rayon, zodat klanten correct en tijdig worden bediend. Daarnaast het verwerven van onderzoeksopdrachten bij bestaande en potentiële klanten, zodat een bijdrage wordt geleverd aan de regionale omzetdoelstellingen van het bedrijf.

Om deze doelstelling te realiseren is het functieprofiel van deze verantwoordelijke en uitdagende functie als volgt vormgegven:

- beheren van een relatienetwerk binnen het toege-wezen rayon en onderhouden van contacten met bestaande klanten;
- voeren van verkoopgesprekken met potentiële klanten;
- verstrekken van informatie aan bestaande en potentiele klanten over product- en dienstenaanbod en adviseren over pakketten vanuit doelstelling van Eurofins Agro met oog op opdrachtverwerving/ verkoop;
- deelname aan overige verkoopondersteunende activiteiten (o.a. beurzen);
- testen van nieuwe of aangepaste producten/ diensten bij klanten en rapporteren van bevindingen aan de productmanager;
- signaleren van ontwikkelingen, kansen of bedreigingen en berekenen van de verwachting inzending/ aantallen monsters;
- in kaart brengen van de benodigde personele capaciteit rekening houdend met seizoeninvloeden;
- doorgeven van de capaciteitsbehoefte aan de coördinator monstername of aan in- en externe wervingsfunctionarissen of inzetten eigen netwerk om hulpkrachten te vinden;
- inzetten van medewerkers;
- coördineren en vaktechnisch begeleiden van werkzaamheden, geven van aanwijzingen en instructies (inwerken, coachen en begeleiden), uitoefenen van toezicht en bewaken van de voortgang;
- ten uitvoer brengen van de planning van de monstername;
- (doen) uitvoeren van de monstername, t.w. nemen van monsters bij klanten volgens (wettelijke) voor-schriften, verpakken en afgeven voor verzending aan chauffeur;
- afhandelen van vragen of klachten m.b.t. monstername en dienstverlening of doorverwijzen aan leidinggevende in geval van klachten die niet zelf kunnen worden afgehandeld;
- naleven van en toezien op de naleving van wettelijke en bedrijfsverplichtingen en procedures o.h.g.v. veiligheid, arbo en milieu;
- toezien op het juist gebruik en de juiste staat van materialen en gereedschappen;
- bijhouden, volgens richtlijnen, van een administratie m.b.t. monstername zowel digitaal als niet digitaal;
- efficient leidinggeven aan 5-25 medewerkers (seizoen).

Functie eisen

Om deze functie succesvol te kunnen invullen herken jij jezelf in het volgende pakket:

- Beschikt over een afgeronde HBO - studie, bij voorkeur HAS of bedrijfskundig studie in combinatie met veehouderij kennis door prive of interesse
- Wens en ambitie om door te groeien, bijvoorbeeld richting hiërarchisch leidinggevende
- Woonachtig in het werkgebied (midden-Nederland)
- Sterk op het vlak van communicatie, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, klantgerichtheid en coördinatie
- Bedreven in het voeren van een efficiënte administratie
- Ziet het als een uitdaging om klanten (veehouders) optimaal te bedienen en te ontwikkelen.
- Efficiënt plannen van medewerkers en organiseren van diversiteit aan werk gaat je goed af.
- Goed in het ontwikkelen van netwerken
- Ziet markt kansen en hebt de ambitie om deze te ontwikkelen
- In staat om op diverse niveaus effectief te communiceren
- 32-40 uur beschikbaar.
- Beschikt over goede kennis van MS OFfice

Over het bedrijf

Toonaangevend bedriijf dat actief is in de agri-business.

Wat wij bieden

- Een uitdagende, verantwoordelijke en structurele functie binnen een dynamisch werkveld en bedrijf
- Loon: afhankelijk van kennisniveau en ervaring: tussen € 2547 en € 3297 bruto per maand
- Een rayonmedewerker krijgt de beschikking over een caddy (niet te gebruiken voor privé doeleinden).
- Structurele functie
Vacature doorsturen
 
Deel deze pagina via