Abeos
  1. Klachten en Misstanden

Klachten en Misstanden

Melden van klachten en misstanden

Abeos heeft een gedragscode die onze werknemers en opdrachtgevers aanspoort om professioneel en fatsoenlijk te handelen. Toch een klacht of probleem? Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht.

Lukt het niet om de situatie op te lossen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Je kunt een klacht melden via klachten@abeos.nl. Anonieme meldingen kunnen we niet behandelen. Uiteraard wordt jouw klacht vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.
  2. Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersoon indien je ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld intimidatie of discriminatie hebt ervaren en dat wil bespreken.
  3. Als je illegale praktijken of ernstige misstanden wilt melden, kun je per mail of telefonisch contact opnemen met iedere leidinggevende of HR-directeur die deze volgens wetgeving uiterst zorgvuldig zal behandelen. Kies je ervoor dit per mail te doen dan kun je dat melden via dit formulier. De HR directeur zal jouw melding registreren, de eerste beoordeling doen en jou binnen drie maanden informeren.

Melden klacht
Klachten komen terecht bij centrale mailbox van Abeos. Op dit centrale meldpunt worden klachten schriftelijk of mondeling behandeld.

Ongewenst gedrag: vertrouwenspersoon
Ervaar of zie je ongewenst gedrag zoals intimidatie, discriminatie of seksueel overschrijdend gedrag? Dan kun je dat bespreken met een vertrouwenspersoon. Annelies Halbersma werkt voor GIMD en is voor Abeos aangesloten als vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via a.halbersma@gimd.nl of 06-10726212.

Melden vermoeden van een misstand
De Regeling omgaan met melden vermoeden misstand is onze Klokkenluidersregeling en biedt de mogelijkheid aan medewerkers, flexwerkers, opdrachtgevers en anderen om melding te maken van illegale praktijken of ernstige misstanden bij/door (een medewerker van) Abeos. Met ernstige misstanden wordt bedoeld: discriminatie, seksuele of andere intimidatie, fraude, diefstal, corruptie, omkoping, kartelvorming, misbruik van Abeos-bezittingen voor persoonlijke doeleinden, misbruik van alcohol of drugs etc. De procedure voor het melden van deze misstanden is bedoeld als laatste mogelijkheid.

Anonieme meldingen kunnen we niet in behandeling nemen.