Kwaliteit gewaarborgd

Abeos Uitzendbureau hecht er veel waarde aan om aangesloten te zijn bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland.

Met ruim 360 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie meer dan 60 procent van de markt en is daarmee de grootste werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. De ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Zij worden periodiek gescreend door een Certificerende Instelling (CI) waardoor constante kwaliteit gewaarborgd is.

Hieronder vindt u de volgende certificaten:

Kwaliteitszorg

Delen