Chauffeursregeling

Diverse werkmaatschappijen van Abeos Uitzendbureau zijn door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen instellingen voor het uitzenden van chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer. Hieronder een overzicht met de aangewezen instellingen:

  • Abeos Agrarisch Bedrijf Service B.V. - 2018-2111
  • Abeos Cross Border Services. B.V. - 2018-2112
  • Abeos Agrarisch Personeel B.V. - 2018-2113

Daarnaast heeft een chauffeur een ‘verklaring terbeschikkingstelling’ nodig. De chauffeur dient deze onderweg bij controle te kunnen tonen. Abeos Uitzendbureau verstrekt deze verklaring en bewaart kopieën van afgegeven verklaringen. Als de werkzaamheden voor de chauffeur eindigen bij het bedrijf waar hij is uitgezonden, dan moet de verklaring ter beschikkingstelling ingeleverd worden.

Delen