Abeos
  1. Top werkgevers
  2. Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen zorgt voor voldoende, schoon en veilig water in Twente, het Vechtdal en Zuidoost Drenthe en draagt hierdoor bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. Het waterschap is expert in rioolwaterzuivering voor ruim 800.000 inwoners. Uw afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld douche, toilet of spoelbak (na het afwassen), gaat via de riolering naar onze 23 rioolwaterzuiveringen. Daar wordt het schoongemaakt. Het schone water komt vervolgens weer in rivieren, beken en sloten terecht.

Ook voert het waterschap het (water)beheer en onderhoud van bijna 4000 kilometer aan rivieren, beken en sloten zoals de Regge, Dinkel en de Vecht uit. Met stuwen, gemalen en sluizen wordt het waterpeil in rivieren, beken en kanalen geregeld. En daar waar het nodig is, aan veilige kades en dijken. Zo zorgt het waterschap voor voldoende water voor mens, dier en plant. Niet te veel en niet te weinig. Daarbij staat Vechtstromen, en de maatschappij, voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op vechtstromen.nl.

Website Waterschap Vechtstromen