Analist Histologie

Geplaatst op: 17-05-2021 | PR096948
Tijdelijk
32-40 Uur Per Week
Mbo
Deventer
Agribusiness en Life Science

Over de functie

RESULTAATGEBIEDEN

 1. Adequate uitvoering van laboratoriumbepalingen.
 • Voert zelfstandig routinematige laboratorium¬bepalingen uit volgens standaardvoor-schriften, en, onder begelei¬ding, niet-routinematige laboratorium¬bepalingen of andere opgedra¬gen werkzaam¬heden.
 • Noteert alle waarnemingen c.q. bevindingen van de uitgevoerde analyses op de daarvoor bestemde werklijs¬ten, formulieren, logboeken of andere documenten en parafeert deze
 • Voert analyseresultaten in de automatiseringssystemen in en autoriseert op werklijstniveau.
 • Controleert overeenkomstig de geldende richtlijnen de eigen analyseresultaten op juistheid alvorens deze worden vrijgegeven en parafeert het betreffende werkdocument.
 • Autoriseert de resultaten van de door het Afdelingshoofd aangegeven routinematige bepalingen op inzendniveau.
 • Schakelt de verantwoordelijke 1e analist in bij afwijkende resultaten.
 • Houdt reagentia, glaswerk en andere verbruiks¬goederen op voorraad.
 1. Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
 • Verricht onderhoud aan apparatuur volgens de geldende voorschriften.
 • Meldt defecten aan apparatuur of hulpmiddelen, die niet aan de hand van geldende instructies voor dagelijks onder¬houd zijn te verhelpen, direct aan de beheerder van het apparaat.

OVERIGE TAKEN

 • Neemt actief deel aan het werkoverleg en komt de gemaakte afspraken na.
 • Neemt de geldende, algemene (veiligheids)voorschriften en procedures in acht.
 • Assisteert bij het inwerken van nieuwe medewerkers en/of stagiaires.
 • Zorgt voor orde en netheid van de eigen werkomgeving.
 • Houdt zich aan de richtlijnen en regels zoals die zijn vastgesteld in het kwaliteitshandboek.

Functie Eisen

 • Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van histologie;
 • Je hebt een MLO-opleiding of een opleiding op gelijkwaardig niveau afgerond;
 • In deze functie werk je zowel zelfstandig als samen met collega's, dit is voor jou geen probleem;
 • Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen;
 • Je bent nauwkeurig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Omgaan met overleden dieren is voor jou geen probleem.

Over het bedrijf

Een toonaangevend bedrijf in de veterinaire sector.

Wat wij bieden

Uren per week: 40 Periode: 28 juni t/m 17 september 2021 Een uitdagende baan bij een toonaangevend bedrijf;

Altijd 200+ vacatures online

Binnen 1 minuut solliciteren

2500+ mensen werken via Abeos

Delen